Kwaliteitsvolle dienstverlening door pragmatische en doeltreffende aanpak

Het advocatenkantoor IUSIRIS bestaat uit een dynamisch en op mensenmaat samengesteld team, gespecialiseerd in burgerlijke en handelszaken en in het bijzonder in onroerend goed, burgerlijke aansprakelijkheid en verzekeringsrecht.
Door de nauwe samenwerking met onze cliënten – particulieren, kmo’s, bedrijven en administratie – geven wij de voorkeur aan een snelle communicatie via e-mail of telefoon via het secretariaat gedurende de weekdagen van maandag tot vrijdag tussen 9u00 en 18u00.
Als meertalig kantoor werken wij zowel in het Nederlands, Frans en het Engels. De burelen bevinden zich in de buurt van het Justitiepaleis en zijn te bereiken, zowel per wagen als met het openbaar vervoer.
Het kantoor is uitgerust met de laatste nieuwigheden inzake informaticabeheer en communicatie.
In geval van urgentie zijn de vennoten bereikbaar via hun GSM.

Kwaliteitsvolle dienstverlening door pragmatische en doeltreffende aanpak

Het advocatenkantoor IUSIRIS bestaat uit een dynamisch en op mensenmaat samengesteld team, gespecialiseerd in burgerlijke en handelszaken en in het bijzonder in onroerend goed, burgerlijke aansprakelijkheid en verzekeringsrecht.
Door de nauwe samenwerking met onze cliënten – particulieren, kmo’s, bedrijven en administratie – geven wij de voorkeur aan een snelle communicatie via e-mail of telefoon via het secretariaat gedurende de weekdagen van maandag tot vrijdag tussen 9h00 en 18h00.
Als meertalig kantoor werken wij zowel in het Nederlands, Frans en het Engels. De burelen bevinden zich in de buurt van het Justitiepaleis en zijn te bereiken, zowel per wagen als met het openbaar vervoer.
Het kantoor is uitgerust met de laatste nieuwigheden inzake informaticabeheer en communicatie.
In geval van urgentie zijn de vennoten bereikbaar via hun GSM.

De beschikbaarheid van het team garandeert het optimale beheer van uw zaak. De structuur van de associatie maakt een efficiënte aanpak van uw dossier, hoe dringend ook, mogelijk.

Iedere advocaat beschikt over een toegang van buiten het kantoor op het netwerk, zodat hij op elk ogenblik de gegevens van zijn dossier kan raadplegen.

Tijdens de vakantieperiode is minstens één vennoot en de helft van de medewerkers aanwezig aanwezig teneinde aan elk verzoek van onze cliënten te voldoen tijdens die periode te kunnen voldoen.

Vergaderingen kunnen op elk ogenblik worden belegd in functie van de aard en hoogdringendheid van het dossier of op vraag van onze cliënten.

Elk dossier dat ons wordt toevertrouwd wordt onderworpen aan een eerste grondig onderzoek teneinde na te gaan of er een welbepaalde urgentie is en wordt onmiddellijk opgestart door de vennoot met één of twee medewerkers.

Indien nodig, worden onmiddellijk bijkomende inlichtingen en documenten gevraagd, zo ook geschiedt een eerste contactname via telefoon of e-mail en wordt zo snel als mogelijk een vergadering vastgelegd.

Na deze grondige analyse wordt een omstandig juridisch advies opgesteld dat u de mogelijke juridische oplossingen aanbiedt. Het advies houdt zowel rekening met een eventuele gerechtelijke procedure als een minnelijke regeling van het geschil.

De associatie geeft voorkeur aan deze minnelijke weg in het belang van haar cliënten.

De termijn voor de uitwerking van de consultatie hangt uiteraard af van de aard van het dossier, de complexiteit, de eventuele dringendheid en, uiteraard, de wensen van de cliënten.

Wanneer een dossier het voorwerp uitmaakt van een gerechtelijke procedure, wordt onmiddellijk de dringendheid van de stand van deze onderzocht.

Het dossier wordt vervolgens aan een grondige analyse onderworpen teneinde de al dan niet gunstige uitslag ervan alsook de termijn die deze in beslag neemt te evalueren. Indien nodig, wordt onze cliënten voorgesteld het dossier te onderhandelen teneinde een snelle en minnelijke oplossing te bekomen.

De associatie houdt haar cliënten, spontaan en systematisch, op de hoogte van de evolutie van de procedure en dit op een zo transparant mogelijke wijze.

Onze cliënten worden snel ingelicht over elke procedurele stap en de opvolging van het dossier in het algemeen.

Alle procedureakten worden ter goedkeuring voorafgaandelijk overgemaakt aan cliënten, alvorens deze over te maken aan tegenpartij en rechtbank, behoudens urgentie of overmacht. Het spreekt eveneens voor zich dat dit geldt voor elke briefwisseling waarvan de inhoud met een zeker belang is behept.